Ing. Petr Kopec, stavební firma vznikla v roce 1990 a v roce 1995 se transformovala na společnost s ručením omezeným. Společnost zabývá všeobecnou i specializovanou stavební činností, od drobných zakázek až po rozsáhlé a technologicky náročné projekty. V rámci běžné výstavby se věnuje bytovým, občanským či halovým objektům, novostavbám i rekonstrukcím. Zakázku provede kompletně, od zemních prací, přes hrubou stavbu, dokončovací práce až po vybavení a technologii objektu „na klíč“.

Kromě všeobecných stavebních činností se firma specializuje také na výstavbu a rekonstrukce různých podzemních technologických vedení. Bohaté zkušenosti tak má s parovody, horkovody, kanalizací a jinými přípojkami a řády. Práce na podzemních vedeních jsou převážně prováděny v hustě zastavěných územích jako jsou městská centra, proto se většinou musí vyrovnat s obtížnými podmínkami, které jsou ztíženy množstvím křižení nebo souběhu jiných inženýrských sítí. Tyto skutečnosti většinou vyvolávají nutnost operativních změn a úprav. Provádění takových prací by však bylo nemyslitelné bez patřičného strojního a technického vybavení.

1

Firma má také dostatek zkušeností z oboru staveb pro průmysl, energetiku, či výrobu, kdy se nezřídka musí vypořádat s omezujícími podmínkami. Často stavební práce provádí za provozu a musí se přizpůsobit technologickému režimu investora.

Naše zkušenosti

Za dobu své letité existence firma úspěšně realizovala desítky zakázek různých objemů i stupňů obtížnosti. Rok od roku je však patrný jejich nárůst co do objemu i složitosti a technické náročnosti. Pro všechny tyto činnosti je firma patřičně vybavena dostatkem zkušených odborných pracovníků, moderním strojním a vozovým parkem, speciálním nářadím a přístroji. Staveniště si je firma schopna vybavit vlastním mobilním zařízením a zázemím, nezávislým na okolních podmínkách.

Komplexnost prací

Firma zakázku zajistí od převzetí staveniště, projednání s příslušnými úřady a se správci sítí a jejich vytyčení v terénu, bezvadné provedení všech prací a jejich včasné předání objednateli. Mezi řadu spokojených investorů tak patří velké průmyslové podniky, firmy zabývající se distribucí energií (teplo, elektro, voda, plyn), městské a obecní úřady, firmy a instituce, tak i jednotlivé fyzické osoby.

Myslíme na budoucnost

Do příštích let firma počítá s neustálým rozvojem používaných technologií, proto jsou pracovníci na všech úrovních pravidelně proškolováni a neustále si zvyšují svou kvalifikaci, aby bezchybně zvládali narůstající náročnost stavebních zakázek.

Firma má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody vůči třetí osobě u pojišťovny Kooperativa ve výši 6 mil. Kč, v případě realizace objemnější zakázky může být pojistná smlouva upravena na příslušnou výši plnění. Firma ing. Petr Kopec, s.r.o. je držitelem certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001.